Uppdrag-böcker

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

I Försvarsmakten har man insett att erfarenhetsgrundade kunskaper och omdöme är viktigt för att ha möjlighet att utveckla en professionell yrkeskår. Sedan mer än 15 år tillbaka har man därför stött en utveckling av arbetssätt och forskningsmetoder där denna typ av kunskaper är i centrum. Uppdrag-böckerna är ett konkret resultat av detta arbete.

Syftet med Uppdrag-böckerna är framförallt att stimulera till reflektion och samtal kring skarpa insatser samt bidra till utvecklingen av militär professionalism där svåra situationer står i fokus. Böckerna är inte tänkta att vara slutpunkter, utan ska snarare ses som begynnande steg i det erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling som svenskt försvar står inför. Böckerna är exempel på hur man, på ett systematiskt sätt, kan arbeta med erfarenheter från skarpa uppdrag. Här presenteras många konkreta exempel från svenska militärer, en metod för erfarenhetsutbyte och en påbörjad tolkning av berättelserna.

Att ta fram en böcker av det här slaget är ett resultat av många människors samlade engagemang och arbete. De som bidragit med sina berättelser, erfarenheter, exempel, samtal, fotografier, kartor, dagböcker, brev, tidningsurklipp etc ska särskilt lyftas fram och tackas. Utan er alla hade det inte varit möjligt att genomföra detta långsiktiga samarbetsprojekt.


Bokhistorik (klicka på länken för att ladda ner boken)

2007 utkom den första boken ”Uppdrag utland – militära exempel från internationella uppdrag”. Den innehåller texter författade av militär personal med fokus på skarpa situationer och utmaningar de mött ibland annat Bosnien, Liberia, Kongo,  Kosovo, Georgien, Angola.

Uppdrag chef – åtta militära chefers erfarenheter från internationella operationer” som kom ut 2011 är en intervjubok som redovisar internationella erfarenheter från bataljonschefsnivå till Force Commander.

Uppdrag Afghanistan – bilder och berättelser från en internationell insats” från 2016 är den tredje boken i en serie antologier som uppmärksammar olika aspekter av militärt yrkeskunnande som kännetecknas av komplexitet.

Den fjärde boken heter ”Uppdrag Militär – Perspektiv på militärt yrkeskunnande” och utkom 2018. I boken bidrar elva olika forskare, utifrån  skiftande perspektiv, med sina reflektioner över militär yrkespraktik, dess möjligheter och utmaningar.

2020 kommer den femte boken i serien ut med titeln ”Uppdrag Veteran”. I boken presenteras en mångfald av perspektiv och berättelser från veteraner som medverkat i CSMS Erfarenhetsforum eller blivit intervjuade under forskningsarbetets gång. Fokus i boken är veteranens yrkeskunnande, vad som händer efter genomförd mission och i mötet med civila arbetsgivare och samhället.

De första tre Uppdrag-böckerna finns även utgivna på engelska (download links below).81044_20160604_joethu01_BALTOPS_3

Scandinavian Journal of Military Studies

The Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) är en open access peer-review journal som publiceras via Scandinavian Military Studies. Arbetet med SJMS sker i ett nära samarbete mellan Kungliga Danska Försvarshögskolan, Norska Försvarshögskolan, Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet och Centrum för Studier av Militär och Samhälle. För mer information se SJMS hemsida https://sjms.nu/.

images

SOM-institutet

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling. SOM-institutet har från starten haft fokus på svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier. Den svenska befolkningens uppfattningar om försvars- och säkerhetspolitik undersöks och resultat publiceras i den årliga SOM-boken.

20151123_joethu01_arvidsjaur_repetiotionsövning_73

Konferens Modern Militär Professionalism 2020

Inbjudan till konferens Modern militär professionalism – om samverkan, i samverkan och för samverkan 15–16 juni 2020. Hur byggs ett demokratiskt förankrat försvar i en tid av osäkerhet och snabba skiften? Vilket fokus behövs och vilka prioriteringar måste göras? Vad är modern militär professionalism när omvärld präglas av oförutsägbarhet och paradoxala skeenden? Välkommen att delta på nästa CSMS konferens den 15-16 juni på Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Information om programmet kommer löpande att publiceras här.

Aktiviteter

20151123_joethu01_arvidsjaur_repetiotionsövning_73

Konferens Modern Militär Professionalism 2020

Inbjudan till konferens Modern militär professionalism – om samverkan, i samverkan och för samverkan 15–16 juni 2020. Hur byggs ett demokratiskt förankrat försvar i en tid av osäkerhet och snabba skiften? Vilket fokus behövs och vilka prioriteringar måste göras? Vad är modern militär professionalism när omvärld präglas av oförutsägbarhet och paradoxala skeenden? Välkommen att delta på nästa CSMS konferens den 15-16 juni på Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Information om programmet kommer löpande att publiceras här.

81044_20160604_joethu01_BALTOPS_3

Scandinavian Journal of Military Studies

The Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) är en open access peer-review journal som publiceras via Scandinavian Military Studies. Arbetet med SJMS sker i ett nära samarbete mellan Kungliga Danska Försvarshögskolan, Norska Försvarshögskolan, Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet och Centrum för Studier av Militär och Samhälle. För mer information se SJMS hemsida https://sjms.nu/.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!