Workshops

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

"Regntunga skyar" SOM-bok

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

Artikel The Dynamics of Military Skills...

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

Uppdrag veteran – om svenska militära utlandsveteraner

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

Uppdrag-böcker

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

Scandinavian Journal of Military Studies

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

CSMS Erfarenhetsforum

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

Samverkan

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

Nordic Association for Research on Military Profession

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

Bengt Abrahamsson – priset

Foto ©Försvarsmakten/Joel Thungren

82329_20160909_joethu01_NOCO16_33

Workshop on Total Defence Workforces, May 6-7 th 2021

More information about the workshop can be found here.

A PDF can be downloaded here, updated feb 16

This online workshop is being organized through a collaboration between the Canadian Defence and Security Network, the Total Defence Force working group of the European Research Group for Military and Society, the Swedish Centre for Studies of Armed Forces and Society and the Centre for International and Defence Policy at Queen´s University.

By invitation only
84406_20161117_joethu01_SWENEX_JPG_3 - Kopia

Erfarenhetsforum Samverkan 2021

I en serie utforskande samtal bjuds du under 2021 in till att tillsammans med andra i skrift och samtal reflektera över – och dela med dig av – dina erfarenheter av olika samverkan- och samarbetssituationer. Syftet med forskningsprojektet är att utforska olika perspektiv på samverkan i civila och militära organisationer. Målet är att med utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter ta fram ett kunskapsunderlag användbart både för den enskilde och för organisationen. Med hjälp av konkreta exempel identifieras frågor för fortsatt forskning och kunskapsutveckling.

För mer information om CSMS Erfarenhetsforum Samverkan läs här.


KTH_Logotyp2

CSMS Skrivseminarium 6:e Maj 2021

Skrivseminariet är ett första möte i en serie samtal som syftar till att seminariebehandla texter med målet att de ska kunna publiceras i Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS)

Syftet med skrivseminarierna är att forskare och militära praktiker ska ges möjlighet att utbyta erfarenheter, ge impulser och råd till varandra och på så sätt hjälpas åt framåt i skrivprocessen. För mer information kontakta CSMS: peter.tillberg@csms.se

Aktiviteter

Konferens2020

Konferens Modern Militär Professionalism 2021

CSMS planerar för att genomföra konferensen Modern Militär Professionalism under 2021. Det rådande omvärldsläget till följd av COVID-19 innebär att det nu inte finns några fastställda datum för konferensen men vi återkommer med mer information så fort vi vet mer. Vi vill också passa på att tacka alla de som på olika sätt visat intresse för att medverka vid konferensen och hoppas att ni har möjlighet att delta när vi återkommer med en ny inbjudan och ett uppdaterat program.

76701_20151123_joethu01_arvidsjaur_repetiotionsîvning_165

Scandinavian Journal of Military Studies

The Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) är en open access peer-review journal som publiceras via Scandinavian Military Studies. Arbetet med SJMS sker i ett nära samarbete mellan Kungliga Danska Försvarshögskolan, Norska Försvarshögskolan, Centrum för militära studier vid Köpenhamns universitet och Centrum för Studier av Militär och Samhälle. För mer information se SJMS hemsida https://sjms.nu/.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Mer information. Ok!